Skip to main content

Böcker

Vi har en lång erfarenhet ar forsknings- och skrivarbete, redigering samt grafisk formgivning av publikationer. Vi kan åta oss att förverkliga hela boken från början till slut, och då ansvarar vi för arkivforskning, forsknings- och skrivarbete, bildredigering, planering och layout av innehåll och omslag, inklusive samarbete med tryckeriet. Sigillum är också förläggare.

 

I vår publiceringsverksamhet ingår:

  • företagshistorik
  • lokalhistorik, byböcker
  • personhistorik redigering av böcker
  • bildredigering
  • layout ja grafisk planering
  • förläggarverksamhet