Skip to main content

Markus Kivistö

FM, Lantmätare Markus Kivistö

Jag utför arkeologiska uppdrag hos Sigillum och ansvarar för uppgifter som ansluter till mätningsdokumentation. Jag har utbildning i mätningsteknik och en mångsidig erfarenhet av arkeologiskt fältarbete. Jag är också FM i kulturhistoria med specialitet i bebyggd kulturomgivning och historiska byggnader. Dessutom arbetar jag med grafisk formgivning och museiverksamhet

markus.kivisto@www.sigillum.fi

040-566 9832