Skip to main content

Arkiv

Arkivarbetet inom Sigillum ansvaras av Terhi Kivistö, FM i arkivkunskap. Hon har erfarenhet av arkivering av såväl privata som företagsarkiv, samt av hantering av myndigheters arkiv. Arbetsuppgifterna görs antingen hos beställaren eller i Sigillums utrymmen. I arkiveringsarbetet ingår gallring av arkivmaterialet, katalogisering, beskrivning, namngivning, överföring av data till databaser samt vid behov, digitalisering av dokumenten.

 

Vår service inom arkiveringsuppgifter:

  • arkivhantering
  • digitalisering av arkiv, dvs. fotografering och elektronisk lagring