Skip to main content
Nyheter

Erfaren stadsarkeolog börjar hos Sigillum

Arkeolog, FM Mika Ainasoja har valts till ny medlem i Sigillum. Mika har nästan 25 års erfarenhet av arkeologiska fältarbeten från olika tidsåldrar, stenåldern till järnåldern och den historiska tidens projekt ända till 1900-talet. De senaste 15 åren har han i huvudsak arbetat med de stadsarkeologiska fältprojekten i Åbo, av vilka han lett ett antal. Åren 2013-2015 arbetade han som stadsarkeolog i Lahtis torggrävningar och tillhörande efterarbeten. Mika som är intresserad av språk och olika kulturer, har erfarenhet av utgrävningar också från en keltisk fustes gravfält Tyskland, svenska Norrbottens Gammelstads kyrkstads utgrävningar samt av slottsberg och stenålder i Litauen. Mika börjar sitt arbete hos Sigillum vid de stadsarkeologiska utgrävningarna i Björneborg 10.8.2015