Skip to main content

Arkeologi

Sigillum är en av de av Museiverket listade aktörerna för arkeologiska undersökningar. För den arkeologiska forskningen svarar FD Liisa Seppänen och FM, lantmätare Markus Kivistö, som har en lång och mångsidig erfarenhet av arkeologiska färltarbeten.

Vår arkeologiska service:

 • arkeologiska utgrävningar
 • inventeringar, provgrävningar och överinseende
 • forskning och utbildning inom arkeologi
 • utredningar och innehållsproduktion för kulturomgivningar och fornminnen
 • utredningar inom markanvändning
 • dokumenterings- och mätningsprocedurer samt utbildning inom ämnet mättjänster
 • kartanalyser
 • uthyrning av mätinstrument
 • service inom museiverksamhet, t.ex. katalogisering av föremåls- och bildsamlingar
 • planerar utställningar
 • förverkligar utställningar
 • anordnar seminarier och konferenser