Skip to main content

Hanna-Maria Pellinen

hanna-maria.pellinen@www.sigillum.fi

FM, Hanna-Maria Pellinen
Jag ansvarar för de arkeologiska uppdragen hos Sigillum tillsammans med Markus Kivistö. Jag har 15 års erfarenhet av arkeologiska fältuppgifter. Jag har utfört undersökningar i många olika sorters projekt från olika tidsåldrar. I mitt doktorandarbete har jag fördjupat mig speciellt i forskningen av den historiska tidens landsbygd. Dessutom har jag redigerat flera publikationer, fungerat som lärare inom arkeologi, producerat utstäliningar och agerat som utställingskonsult.