Skip to main content
Nyheter

Vår arkeologiska proffspool får en ny medlem

FM, arkeolog Hanna-Maria Pellinen, har valts till ny medlem i Sigillum. Hanna-Maria är en väldigt erfaren och skicklig forskare med 15 års erfarenhet av olika slags arkeologiska fältuppgifter. Hon har utfört undersökningar i många sorters projekt från olika tider: stenåldern ända till den historiska tiden. Under sitt doktorandarbete har hon den senaste tiden fördjupat sig speciellt i den historiska tidens landsbygd. Hon har också producerat utställingar, agerat som utställingskonsult samt lärare inom arkeologi och redigerat flera publikationer inom detta fack.