Skip to main content

Heli Teittinen

FL Heli Teittinen

Jag ansvarar för Sigillums biografiprojekt. Jag har erfarenhet av byböcker samt av företags- och föreningshistoriker. Jag är doktorand i historia vid Åbo universitet.

heli.teittinen@www.sigillum.fi