Den svenska sidan är ännu under konstruktion.

Service

Arkeologi

Historieforskning

Böcker

Arkiv

Om oss

Sigillum

Sigillum är ett specialistföretag inom arkeologi-, historie- och kulturbranschen. Alla våra forskare har magister- licentiat,- eller doktorsexamen. Sigillums uppdragsgivare är kommuner, den privata sektorn samt stiftelser och föreningar. Se våra referenser här.

Historia och arkiv

Referenser

Historieforskning

Arkeologi

Böcker

Arkiv

Aktuellt

Nyheter

Projekt

Kontaktuppgifter

 

Kontaktblankett

    Muista tarkistaa sähköpostiosoitteesi

    Lokalen