Skip to main content

Historieforskning

 

Historieforskningen är en central och mångsidig verksamhet inom Kooperativet Sigillium. Den täcker personhistoria, företags- och föreningshistoria och historiska utredningar inom olika ämnesområden. Ofta ges resultatet av historieforskningen ut som trycksak, men den kan också ha formen av en utställning eller av ett digitalt material. Vår specialistkunskap sträcker sig över olika former av museiverksamhet.

 

Vår service inom historia:

  • forsknings- och skrivarbete, publicering inom branschen
  • byggnads- och kulturhistoriska utredningar samt dokumentation
  • historieöversikter för webbsidor
  • framställning av föreläsningar och studiematerial museiverksamhet, t.ex. katalogisering av föremål och planering av utställningar
  • förverkligar utställningar
  • anordnar seminarier och konferenser