Skip to main content
Projekt

Arkeologiska provgrävningar i Karhukvartetet, Björneborg

By 1.10.2015oktober 20th, 2015No Comments

Det har påbörjats ett bostadsbygge på tomten, där Porin Olut verkat,  och bryggeriets byggnader rivs i en hast. I kvarteret har legat delar av Björneborgs hospital och trivialskola på 1600-talet, och därför är området skyddat enligt lagen om fornminnen. I provgrävningarna som gjordes i juli undersöktes om det finns delar av byggnader och kulturskikt kvar att finna på tomten, som varit industritomt i 150 år.

Vi påbörjade arkologiska utgrävningar i kvarteret Björnen i Björneborg 10.8.2015 och arbetena pågick hela augusti månad. Syftet med undersökningarna är att utreda vad som bevarats av Björneborgs hospital, som nämns i skriftliga källor 1595. Björneborg brann 1640 och de äldsta kartorna som beskriver staden, är gjorda först under tiden efter branden. I september fortsätter utgrävningarna med analys av materialet och med rapportering. Ni kan följa utgrävningarna i Björneborg på Sigillums Facebook-sida.