Skip to main content
Uutiset

Sigillum selvitti e-kirjojen julkaisua ja levitystä

Kirjoittaja 22.6.2021No Comments

Kirja-alalla on käynnissä murros: jo vuosia tuloaan tehneet e-kirjat tulivat kevään 2020 koronakriisin myötä tutuiksi yhä useammille suomalaisille. E-kirjat ja niiden tuotanto ovat jo vuosia askarruttaneet monia kustannusalan pieniä toimijoita.

Murroksen myötä myös kirjojen levityskanavat muuttuvat kun e- ja äänikirjoja ei enää myydäkään perinteisten kirja- tai edes verkkokirjakauppojen kautta vaan yhä enenevässä määrin lukuaikapalveluiden kautta. Myös e-kirjojen tuotantoprosessiin liittyy omia haasteitaan. Ongelmista huolimatta e-kirjat ovat kiistaton osa nykyistä lukemisen kulttuuria, ja monelle pienelle toimijalle e-kirjakustantamisen aloittaminen on käytännössä välttämätöntä. Ilmiötä on kuitenkin käsitelty Suomessa verrattain vähän nimenomaan kustantajan näkökulmasta.

Oy Sigillum Ab:n tuottamassa ja Suomen Tiedekustantajien liiton apurahalla rahoittamassa selvityksessä tarkastellaan e-kirjojen tuotantoa nimenomaan suomalaisen pienen tiede- ja/tai tietokirjakustantajan näkökulmasta. Selvityksessä keskitytään neljään pääkysymykseen

•   Miten e-kirja ja perinteinen kirja eroavat toisistaan sopimusteknisesti?

•   Mitä seikkoja kannattaa ottaa huomioon kirjan tuotantovaiheessa?

•   Miten e-kirjojen jakelu toteutetaan?

Selvitys, joka jaetaan Oy Sigillum Ab:n verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta vapaasti kaikille kiinnostuneille, pyrkii osaltaan edistämään e-kirjojen julkaisemista ja jakelua Suomessa.

Selvitys löytyy täältä.