Skip to main content
Uutiset

Panu Savolaisen väitöskirja Sigillumin julkaisusarjaan

Kirjoittaja 20.12.2016No Comments

Savolaisen väitöskirja käsittelee yksityisen ja julkisen rajapintaa kaupunkiyhteisön arjen lähtökohdista. Se luo uusia näkökulmia 1700-luvun tilallisuuteen ja tilaa kuvaavien tekstilähteiden tulkintaan. Tutkimuksen kohteena on 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun Turku, ja teos tuo esiin runsaasti uutta tietoa vuoden 1827 suurpaloa edeltäneen kaupungin väestöstä ja tiloista.

Väitös kuuluu Turun yliopiston Suomen historian oppiaineeseen. Kirja tulee myyntiin maaliskuun jälkipuoliskolla.

Nimi: Teksteistä rakennettu kaupunki. Julkinen ja yksityinen tila turkulaisessa kielenkäytössä ja arkielämässä 1740–1810

Tekijä: FM, arkkitehti Panu Savolainen

Väitöspäivä: 1.4.2017

DSC_0081