Skip to main content

Arkeologia

 

Arkeologisesta tutkimuksesta vastaavat arkeologi, FM Hanna-Maria Pellinen, FM Mika Ainasoja ja FM, kartoittaja Markus Kivistö,
 joilla on pitkä ja monipuolinen kokemus arkeologisista kenttätöistä ja tutkimuksesta.

Sigillum on listattu Museoviraston arkeologisia kenttäpalveluja tarjoavien toimijoiden joukkoon.

Arkeologisiin palveluihimme kuuluvat:

 • arkeologiset kaivaukset
 • inventoinnit, koetutkimukset ja valvonnat
 • arkeologian alan tutkimus ja koulutus
 • kulttuuriympäristöihin ja muinaisjäännöksiin liittyvät selvitykset ja sisällöntuotanto
 • opastaulujen tekeminen
 • maankäyttöön liittyvät selvitykset
 • dokumentointi- ja mittauspalvelut sekä alan koulutus
 • kartta-analyysit
 • mittauskaluston vuokraus
 • museoalan palvelut, kuten esine- ja kuvakokoelmien luettelointi,
  näyttelysuunnittelu 
ja näyttelyiden toteutus
 • seminaarien ja konferenssien järjestäminen

Referenssit