Tiedenainen peilissä. Arkeologian professori Ella Kivikosken elämä ja tutkimuskentät

27,00 

Kategori:

Beskrivning

Professori Ella Margareta Kivikoski (1901–1990) oli Suomen arkeologian uranuurtaja ja monessa suhteessa edelläkävijä, joka vaikutti vahvasti tieteenalansa kehitykseen. Kivikoski oli kansainväliset mitat täyttävä arkeologi, joka on liian usein varhaisia tutkijanaisia esiteltäessä jäänyt unohduksiin.

Historiakiinnostus, professori Aarne Michaël Tallgrenin innoittavat arkeologian luennot ja kannustus kansainväliseen tutkijaverkostoon sekä museotyö Muinaistieteellisen toimikunnan (nyk. Museovirasto) palveluksessa kenttätöineen avasivat näkymät muinaisuuteen sekä viitoittivat tietä arkeologiselle tiedeuralle. Kivikoski nimitettiin aluksi toimikunnan esihistoriallisen osaston ensimmäiseksi naispuoliseksi amanuenssiksi. Väiteltyään Kivikoskesta tuli aikanaan Helsingin yliopiston ainoa naisprofessori ja samalla Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolinen arkeologian professori. Hän oli myös Suomalaisen Tiedeakatemian ensimmäinen naisjäsen. Kivikosken kirjoittamat Suomen esihistoriaa käsittelevät teokset ovat kuluneet monen lukijapolven käsissä. Hänen tuotantonsa keskittyy rautakauteen.

Usean eri tieteenalanasiantuntijan kirjoittamassa artikkelikokoelmassa kohtaavat henkilöhistorialliset ainekset, arkeologia, historia, tieteenhistoria, kulttuurientutkimus, sukupuolentutkimus, kielitiede, kasvitiede ja osteologia. Teos kutoo yhteen joukon päähenkilön keskeisiä tutkimusaiheita, joista monet ovat edelleen ajankohtaisia.

Toimittaneet Minna Silver ja Pirjo Uino. 600 s., väri- ja mustavalkokuvitus.