Skip to main content

Historieforskning

 

  • Åbo universitets stiftelse donatorbiografier, namngivna stiftelser 2011 – 2015
  • Finska kulturfonden donatorbiografier, namngivna stiftelser 2008 – 2015
  • Stiftelsen Räisäläinen: utställningsplanering och artikelinventering 2012
  • Finlands Fackförbunds Centralförbund (FFC) 100-årshistorik, utgiven på organisationens webbsida 2008
  • Finlands Fackförbunds Centralförbund (FFC) nätundervisningsmaterial Spelregler i arbetslivet 2008