Skip to main content
Projektit

Pellon Kaaraneskosken kaivaukset

Kirjoittaja 23.9.2016No Comments

Pello Kaaranes 4 löytöaluetta

Pellon Miekojärven ja Vähä-Vietosen välisellä kannaksella kivikautisilla ja rautakautisilla asuinpaikoilla tehdyt koekaivaukset

Pellon Kaaraneskosken alueella tehtiin syyskuun alussa arkeologisia koetutkimuksia viikon ajan. Koekaivaukset liittyivät Tornionlaakson Sähkö Oy:n sähköaseman, kaapeloinnin sekä ilmajohtojen rakentamissuunnitelmiin, jotka sijoittuvat muinaisjäännöksen alueelle. Koekuopituksella, kairauksella ja pintahavainnoilla pyrittiin kartoittamaan suunnitelma-alueelle ulottuvan muinaisjäännöksen rakenteita, kulttuurikerroksen paksuutta ja säilyneisyyttä sekä rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä tarkempia tutkimustarpeita ja rakentamissuunnitelmien mahdollisia muutostarpeita. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimi FM Jouni Väänänen ja tutkimusapulaisena FM Inga Nieminen.

Työtä jatketaan lokakuussa järjestettävillä arkeologisilla kaivauksilla.