16.4.2015

Räisäläisten Säätiö

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

9.4.2015

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

9.4.2015

Turun Yliopistosäätiö

9.4.2015

Suomen Kulttuurirahasto