Skip to main content

Uutiset

Uutiset

Juvan lotat

Heli Teittinen: Ei onnea suurempaa kuin suojata syntymämaata – Juvan lotat 1920–1944 Heli Teittinen selvittää tutkimuksessaan Mikkelin, sittemmin Saimaan, piiriin kuuluneen eteläsavolaisen Juvan lottaosaston historian. Kyseessä oli merkittävä, laajassa maalaispitäjässä…
Projektit

Henrikinkadun arkeologinen valvonta

Turku Energia jatkaa kaukokylmäverkon rakentamista keskustan alueella, tällä kertaa Henrikinkadulla välillä Porthaninkatu – Åbo Akademi Reuterska Huset. Valvojana kentällä toimii arkeologi Janne Rantanen ja mittaukset hoitaa Markus Kivistö. Kaivutyö aloitettiin…
Projektit

Punkalaitumen Vanttilan kylätontin arkeologiset kaivaukset

Punkalaitumen Vanttilan kylätontin arkeologiset kaivaukset Sigillum suoritti arkeologiset kaivaukset Punkalaitumen Vanttilan kylätontin arkeologiset kaivaukset 5.-13.9.2016. Alueella tutkittiin muinaisjäännöksen säilyneet rakenteet ja kulttuurikerrokset vesihuoltolinjan kattavalta alueelta. Tutkimustyön vastuullisena johtajana toimii FM…
Projektit

Pellon Kaaraneskosken kaivaukset

Pellon Miekojärven ja Vähä-Vietosen välisellä kannaksella kivikautisilla ja rautakautisilla asuinpaikoilla tehdyt koekaivaukset Pellon Kaaraneskosken alueella tehtiin syyskuun alussa arkeologisia koetutkimuksia viikon ajan. Koekaivaukset liittyivät Tornionlaakson Sähkö Oy:n sähköaseman, kaapeloinnin sekä…
Uutiset

Olli Kleemolan väitöskirjasta Sigillumin julkaisu

Kleemolan väitöskirja avaa uusia näkökulmia sotapropagandan tutkimukseen sekä kuvien käyttöön historiantutkimuksen lähteenä. Väitöskirjassaan Kleemola osoittaa, miten historioitsija voi hallita suuria kuvamassoja ja käyttää niitä tutkimuksensa lähteenä. Tutkimus avaa myös uusia…
Projektit

Sodan pakolaiset

Seminaarisarja sotalapsista, evakuoinneista ja asuttamisesta 1939–1945 Siirtolaisuusinstituutissa Turussa, Eerikinkatu 34   Seminaarin järjestävät yhteistyössä historia-alan yritys Oy Sigillum Ab ja Siirtolaisuusinstituutti.  Seminaarit ovat avoimia ja maksuttomia. Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta…
Uutiset

Osuuskunta Sigillum on nyt Oy Sigillum Ab

Patentti- ja rekisterihallitus on tänään rekisteröinyt Osuuskunta Sigillumin yhtiömuodon muutoksen osuuskunnasta osakeyhtiöksi. Yrityksen y-tunnus ja toimintatavat säilyvät entisellään ja palveluja pyritään jatkuvasti kehittämään ja parantamaan. Karkauspäivä jäi kymmenen vuotta täyttävän…