Arkistonjärjestäminen, asiakirjahallinta ja arkistointipalvelut

Sigillumin arkistotöistä vastaa FM Terhi Kivistö. Palveluksessamme toimii tarvittaessa myös muita arkistoalan ammattilaisia. Tarjoamme monipuolisesti arkistoalan palveluita sekä yksityishenkilöille, yhdistyksille, säätiöille, yrityksille ja viranomaisille. Toimeksiannot hoidetaan joko tilaajan omissa tai Sigillumin tiloissa. Arkiston järjestämiseen kuuluu arkistomateriaalin seulonta, luettelointi, kuvailu, kotelointi, nimiöinti, tiedon siirto tietokantoihin sekä tarvittaessa asiakirjojen digitointi.

Arkistointipalveluihimme kuuluvat:

  • arkiston inventoiminen
  • arkiston järjestäminen
  • arkiston digitointi eli valokuvaus ja sähköinen tallennus
  • arkistointiohjeistuksen laatiminen
  • arkistonmuodostussuunnitelman tekeminen
  • tiedonohjaussuunnitelman tekeminen
  • konsultointi
  • koulutus

Referenssit

  • Saaren kartanon arkistoon kuuluvien asiakirjojen järjestäminen ja digitointi 2009, 2014
  • Kauppias Emil Elon yksityisarkiston järjestäminen 2007