was successfully added to your cart.

Category Archives: Uutiset

Olli Kleemolan väitöskirjasta Sigillumin julkaisu

By | Uutiset | No Comments

Kleemolan väitöskirja avaa uusia näkökulmia sotapropagandan tutkimukseen sekä kuvien käyttöön historiantutkimuksen lähteenä. Väitöskirjassaan Kleemola osoittaa, miten historioitsija voi hallita suuria kuvamassoja ja käyttää niitä tutkimuksensa lähteenä. Tutkimus avaa myös uusia mielenkiintoisia näkökulmia suomalaisen ja saksalaisen sotapropagandan historiaan.

Nimi: Valokuva sodassa. Neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja neuvostomaa suomalaisissa ja saksalaisissa toisen maailmansodan sotavalokuvissa
Tekijä: VTM Olli Kleemola
Väitöspäivä 17.12.2016.

Olli värillinen

Osuuskunta Sigillum on nyt Oy Sigillum Ab

By | Uutiset | No Comments

Patentti- ja rekisterihallitus on tänään rekisteröinyt Osuuskunta Sigillumin yhtiömuodon muutoksen osuuskunnasta osakeyhtiöksi. Yrityksen y-tunnus ja toimintatavat säilyvät entisellään ja palveluja pyritään jatkuvasti kehittämään ja parantamaan. Karkauspäivä jäi kymmenen vuotta täyttävän Sigillumin viimeiseksi päiväksi osuuskuntana, mutta muutos ei ole loppu vaan uuden aikakauden alku.

Säätiöpäivänä esiteltiin Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoja

By | Uutiset | No Comments

Turun Yliopistosäätiön tiloissa Maaherran makasiinissa esiteltiin 1.10.2015 Säätiöpäivän teemaan liittyen esiteseinää, jossa ovat näytteillä kaikki Sigillumin laatimat nimikkorahastoesitteet. Säätiön toiminnan keskeinen osa ovat rahastot, joiden tuotoista säätiö jakaa apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille. Rahastoesitteiden avulla säätiö esittelee nimikkorahastojensa perustajatahoja ja kunnioittaa heidän elämäntyötään, ja esitteen avulla luodaan myös yhteys perustajan ja apurahan saajan välille. Turun Yliopistosäätiössä on nykyään 66 nimikkorahastoa, ja uusia perustetaan edelleen.

Turun Yliopistosäätiön esiteseinä

Turun Yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto, Anniina Majanlahti ja Sigillumin vpj. Heli Teittinen esiteseinän vierellä.