was successfully added to your cart.

All posts by Terhi Kivistö

Evakot Suomen ruotsinkielisillä alueilla

By | Projektit, Uncategorized, Uutiset | No Comments

Evakot Suomen ruotsinkielisillä alueilla

Karjalaisten pitäjäseurojen piiristä kumpusi ajatus mielenkiintoisesta tutkimusaiheesta, jossa selvitettäisiin Suomen ruotsinkielisille alueille toisen maailmansodan jälkeen tapahtunutta karjalaisten evakkojen asutustoimintaa. Hanketta pidettiin tärkeänä, mutta todettiin, että sen rahoittaminen ylittäisi Sigillumin omat voimavarat. Päätettiin etsiä siihen Sigillumin oman rahoituksen lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Tutkimussuunnitelman hankkeesta laati FT Pirkko Kanervo, jonka tutkimusintressejä ovat toisen maailmansodan ja Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan historia.

Sigillum kääntyi Svenska Kulturfondenin puoleen, joka osallistui rahoitukseen myöntämällä vuonna 2012 Turun yliopiston jatko-opiskelijoille FL Heli Teittiselle ja FM Pentti Mäkelälle henkilökohtaiset apurahat hankkeen ruotsinkielistä Pohjanmaata koskevaa osuutta varten. Projektin johdosta vastasi Sigillum. Pohjanmaata koskeva osatutkimus valmistui vuonna 2015, ja hankkeelle haettiin jatkorahoitusta muita alueita – Varsinais-Suomea ja Uuttamaata – koskevaa jatkotutkimusta varten, nyt Turun yliopiston poliittisen historian tutkija VTT Olli Kleemolan johdolla.

Svenska Kulturfonden myönsi 2018 henkilökohtaiset apurahat Turun yliopiston post doc -tutkija VTT Olli Kleemolalle ja jatko-opiskelija FM Riku Kauhaselle. Niillä päästään tekemään Varsinais-Suomen ruotsinkielisten kuntien evakkojen asuttamista koskeva tutkimus.

Hankkeelle haetaan lisärahoitusta eri lähteistä, jotta myös Uudenmaan osuus tutkimuksesta saadaan toteutettua. Kun kaikki kolme aluetta on tutkittu, tavoitteena on yhdistää tutkimustulokset valmiiksi kokonaisuudeksi ja kiinnostuneiden luettavaksi. Siinä Sigillumin osuus nousee taas keskeiseksi.

Hankkeen oma sähköpostiosoite on evakot@www.sigillum.fi, toivomme yhteydenottoja!

”Kansakoulun pihalla oli evakkojen muonituspaikka. Pikkulapset leikkivät ateriaa odotellessa.” Taavetti 25.6.1944. SA-kuva.

Turku on keskellä maailmaa! Uusi lastenkirja Turun ja maailman historiasta

By | Uncategorized, Uutiset | No Comments

Tiesitkö, että Turku on kaupunki maailman keskellä? Vastasitpa sitten juu tai ei, ja olitpa sitten lapsi tai aikuinen, sinulla on nyt ainutkertainen mahdollisuus tutustua Turun kaupungin historiaan maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Vaikka emme sitä koko ajan ajattelisi, elämämme on monin tavoin kytköksissä ihmisiin koko maailmassa. Tämä lastenkirja pursuaa hauskoja ja jännittäviä kertomuksia ja kuvituksia Turun historiasta. Matkamme historiaan alkaa kivikaudelta ja kulkee halki vuosisatojen aina tähän päivään saakka. Mukana on tuttua tietoutta Turun historiasta mutta myös aimo annos uutta ja tuntemattomampaa tavaraa. Mielenkiintoista luettavaa löytää niin kovan luokan historiantuntija kuin juuri aiheen pariin löytänyt ensikertalainenkin.

Historioitsijat Otso Kortekangas ja Panu Savolainen ovat kirjoittaneet koululaisille suunnatun Turun historian: Kaupunki maailman keskellä. Turun lasten maailmanhistoria. Kirjaa on saatavana myös ruotsiksi nimellä En stad mitt i världen. Åbobarnens världshistoria.
Kirjaa voi ostaa museokauppa Laurentiuksesta ja hyvin varustetuista kirjakaupoista sekä Sigillumin omasta verkkokaupasta. 

Tervetuloa mukaan matkalle Turun lasten maailmanhistoriaan!

Kuva: Jean Lindén, Åbo Underrättelser.

Juvan lotat

By | Uncategorized | No Comments

Heli Teittinen: Ei onnea suurempaa kuin suojata syntymämaata – Juvan lotat 1920–1944

juvanlotat

Heli Teittinen selvittää tutkimuksessaan Mikkelin, sittemmin Saimaan, piiriin kuuluneen eteläsavolaisen Juvan lottaosaston historian. Kyseessä oli merkittävä, laajassa maalaispitäjässä vaikuttanut paikallisosasto, jossa toimi yli 400 jäsentä. Osasto perustettiin maaliskuussa 1920, vuotta ennen valtakunnallisen Lotta Svärdin perustamista. Kirjassa selvitetään myös Lotta Svärd -järjestön synty, toimintaperiaatteet ja lakkauttaminen, joten se antaa tietoa myös valtakunnallisesta maanpuolustustyöstä.

Talvisodan aikana juvalaislotat toimivat lähinnä kotirintamatehtävissä, joissa riitti runsaasti työtä varsinkin ilmavalvonnassa ja muonituksessa. Puolustusvoimien päämajakin siirtyi Juvalle talvisodan viimeisiksi viikoiksi. Jatkosodassa moni oli komennuksilla paitsi muonitus- ja ilmavalvontatehtävissä, myös lääkintälottana ja toimistotöissä, samoin kuin rintaman läheisyyteen sijoittuneissa töissä, kuten radiosähkötyksessä. Juvalaislottia toimi jopa eläinlääkinnässä ja kaatuneiden evakuointikeskuksissa. Juvalle perustetut 13 kyläosastoa ja eri kyliin jakautunut 150 pikkulotan tyttöosasto saavat myös tutkimuksessa huomiota. Teokseen sisältyy lisäksi laaja liiteaineisto.

Tutkimuksessa on mukana oli 30 lotan tai pikkulotan haastattelu- tai muistitietoaineistoon perustuva osio, jossa tulee esiin monia uskomattoman kuuloisiakin tarinoita lottien sinnikkyydestä ja rohkeudesta. Osa haastatelluista liittyi lottiin jo 1930-luvulla. Kokonaisuutena Teittisen tutkimus on maamme sotahistoriaa naisnäkökulmasta.

Osuuskunta Sigillum 2010.

368 sivua, runsas mustavalkokuvitus.

Kirjaa on saatavissa Sigillumin toimistolta (Itäinen pitkäkatu 3A) hintaan 25 €. Korttimaksu käy.

Tilaukset sähköpostitse myynti@www.sigillum.fi tai puhelimitse 050 365 9955. Postin kautta toimitettuna lisäämme hintaan postituskulut.

 

Henrikinkadun arkeologinen valvonta

By | Projektit | No Comments

Turku Energia jatkaa kaukokylmäverkon rakentamista keskustan alueella, tällä kertaa Henrikinkadulla välillä Porthaninkatu – Åbo Akademi Reuterska Huset. Valvojana kentällä toimii arkeologi Janne Rantanen ja mittaukset hoitaa Markus Kivistö. Kaivutyö aloitettiin maanantaina 16.1., ja heti alkumetreillä kaivannosta paljastui kivijalan ja kiveyksen jäännös. Kiveyksen päältä löytyi kaksi rahaa joista toinen on tunnistettavissa Kustaa IV:n aikaiseksi killingiksi.

HRK_0400

Vuoden 1808 Tillbergin kartan mukaan kiveys osuu Kirkkokorttelin tontin 119 kohdalle, joten kyse lienee pihakiveyksestä; vuoden 2011 valvonnassa (Mika Ainasoja / Turun Museokeskus) dokumentoitiin tontin edestä Porthaninkadun suuntaisesti kulkeneen kadun linjaus. Tulevien viikkojen aikana selviää, missä määrin Turun paloa edeltäviä rakenteita ja kerroksia on säilynyt Henrikinkadun alla.

Henrikinkatu

Panu Savolaisen väitöskirja Sigillumin julkaisusarjaan

By | Uutiset | No Comments

Savolaisen väitöskirja käsittelee yksityisen ja julkisen rajapintaa kaupunkiyhteisön arjen lähtökohdista. Se luo uusia näkökulmia 1700-luvun tilallisuuteen ja tilaa kuvaavien tekstilähteiden tulkintaan. Tutkimuksen kohteena on 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun Turku, ja teos tuo esiin runsaasti uutta tietoa vuoden 1827 suurpaloa edeltäneen kaupungin väestöstä ja tiloista.

Väitös kuuluu Turun yliopiston Suomen historian oppiaineeseen. Kirja tulee myyntiin maaliskuun jälkipuoliskolla.

Nimi: Teksteistä rakennettu kaupunki. Julkinen ja yksityinen tila turkulaisessa kielenkäytössä ja arkielämässä 1740–1810

Tekijä: FM, arkkitehti Panu Savolainen

Väitöspäivä: 1.4.2017

DSC_0081

 

 

Punkalaitumen Vanttilan kylätontin arkeologiset kaivaukset

By | Projektit | No Comments

Punkalaitumen Vanttilan kylätontin arkeologiset kaivaukset

Sigillum suoritti arkeologiset kaivaukset Punkalaitumen Vanttilan kylätontin arkeologiset kaivaukset 5.-13.9.2016. Alueella tutkittiin muinaisjäännöksen säilyneet rakenteet ja kulttuurikerrokset vesihuoltolinjan kattavalta alueelta. Tutkimustyön vastuullisena johtajana toimii FM Hanna-Maria Pellinen, tutkimusapulaisena ja mittaajana FM Markus Kivistö ja kaivajana Marja Pälikkö. Jälkityöt ja raportin teko jatkuvat toimistollamme.

 

Pellon Kaaraneskosken kaivaukset

By | Projektit | No Comments

Pello Kaaranes 4 löytöaluetta

Pellon Miekojärven ja Vähä-Vietosen välisellä kannaksella kivikautisilla ja rautakautisilla asuinpaikoilla tehdyt koekaivaukset

Pellon Kaaraneskosken alueella tehtiin syyskuun alussa arkeologisia koetutkimuksia viikon ajan. Koekaivaukset liittyivät Tornionlaakson Sähkö Oy:n sähköaseman, kaapeloinnin sekä ilmajohtojen rakentamissuunnitelmiin, jotka sijoittuvat muinaisjäännöksen alueelle. Koekuopituksella, kairauksella ja pintahavainnoilla pyrittiin kartoittamaan suunnitelma-alueelle ulottuvan muinaisjäännöksen rakenteita, kulttuurikerroksen paksuutta ja säilyneisyyttä sekä rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä tarkempia tutkimustarpeita ja rakentamissuunnitelmien mahdollisia muutostarpeita. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimi FM Jouni Väänänen ja tutkimusapulaisena FM Inga Nieminen.

Työtä jatketaan lokakuussa järjestettävillä arkeologisilla kaivauksilla.

Kesä 1944 kirjaksi

By | Uutiset | No Comments

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna ilmestyvä teos pureutuu kesän 1944 torjuntataisteluihin. Se matkaa päivä kerrallaan etulinjassa taistelleiden kanssa läpi tulihelvetin kohti rauhaa. Poikkeuksellisen runsas tuore dokumenttiaineisto ja ennenjulkaisemattomat valokuvat avaavat Suomen kohtalon päivät aivan uudella tavalla ja kertovat, miten pienestä Suomen itsenäisyyden säilyminen oli tuolloin kiinni. Tämä on kirja, joka pitää lukea.

Nimi: Kesä 1944

Tekijä: Jukka Halonen

Ilmestymisajankohta: syksy 2017

Jukka_Halonen_3-300x300