Arkeologisk inventering av planeringsområdet längs Åbo ringväg E18 mellan Nådendal och Reso

| svenska_projekt | No Comments
I augusti - september 2015 gjorde vi en arkeologisk inventering av en sträcka på 9 kilometer längs Åbo ringvägslinje mellan Nådendal och Reso. I vägförbättringsprojektet undersöks inga nya väglinjer, utan...

Arkeologiska provgrävningar i Karhukvartetet, Björneborg

| svenska_projekt | No Comments
Det har påbörjats ett bostadsbygge på tomten, där Porin Olut verkat,  och bryggeriets byggnader rivs i en hast. I kvarteret har legat delar av Björneborgs hospital och trivialskola på 1600-talet,...